Viewed 51858 times

A big house on rent at Kamalpokhari

Price: Rs. 3,00,000  | Land Area:   - Posted about 2 years ago
Loading image. Please wait

Property Information:

Location:
Kathmandu


Land Description:
Area:


Price:
Total Price: Rs. 3,00,000
Unit Price: Price on call per anna
Price is Not Negotiable

Access:
  • 13 ft./m. access road width
  • Black-topped Road

Property Description
काठमाडौँ कमलपोखरीमा एकदमै ठुलो घर भाडामा छ। यो घरमा जम्मा १८ कोठा र ६ बाथरुम छन्। १० वटा कारहरु सजिलै संग अट्न सक्ने पार्किङ्ग गर्ने ठाउँ छ। आइ एन जी ओ, कर्पोरेट अफिस, आइटी कम्पनि, वा हाइड्रो कम्पनि आदिको लागि उपयुक्त हुन्छ। मासिक भाडा रु ३,०००००/ मात्र

House Description
Other Features


   Map:


For more information contact
Raju Limbu
9801117335
9851117335
moneyktm@gmail.com

Address:

Kathmandu, Kamalpokhari